تماس با ما

ساعت های کاری ما :

همه روزه از :  9:30 لغایت 18:00

آدرس

ترکیه ، استانبول منطقه باکرکوی ، ینی بوسنا ساختمان روت استانبول

شماره تماس

حمیدی : 905355132732+

فخری زاده : 905314569329+

شبکه مجازی

اینستاگرام